[1]
López Orduz, M.A. 2013. Prólogo (TF No.4). Trans-pasando Fronteras. 4 (dic. 2013), 17-19. DOI:https://doi.org/10.18046/retf.i4.1778.