(1)
Eva PerĂ³n, La Trascendencia De Una Figura. TF 2019, No. 14. https://doi.org/10.18046/retf.i13.2990.